| |

Nieuws

kilometerheffing België vanaf april 2016

Vrachtwagens zijn een van de motoren van onze economie. De vrachtwagen speelt een cruciale rol in het logistieke proces omdat het een erg flexibel vervoermiddel is dat goederen tot aan de drempel van de winkel kan brengen.
 

Het vrachtverkeer heeft echter ook zijn prijs. Zware voertuigen veroorzaken samen met het andere wegverkeer heel wat slijtage en schade aan de weginfrastructuur. Er zijn ook negatieve effecten op het milieu,

zoals geluidshinder en luchtvervuiling. Daarom hebben de drie Gewesten in België (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) gezamenlijk besloten om de verkeersfiscaliteit te hervormen. Niet het bezit van een vrachtwagen wordt belast maar het gebruik ervan. Een kilometerheffing moet toelaten de infrastructuurkosten op een eerlijke manier in rekening te brengen, en ook de milieueffecten mee te nemen in de berekening.

April 2016

Vanaf april 2016 moeten alle eigenaars van vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton kilometerheffing betalen in België. Deze maatregel zal van toepassing zijn op autosnelwegen en op bepaalde gewest- en gemeentewegen.

On-Board-Unit systeem (OBU)

Het systeem is gebaseerd op het principe dat ‘de gebruiker betaalt’. Op die manier levert iedereen een eerlijke bijdrage voor het gebruik van de wegen. De kilometerheffing wordt berekend met behulp van een toestel in de vrachtwagen. Dat toestel noemt men een ‘On Board Unit’ (OBU). De kilometerheffing voor vrachtwagens start op 1 april 2016. De kilometerheffing zal het bestaande Eurovignet voor vrachtwagens in België vervangen. Het Viapass-project zal voor de drie Gewesten van België een blijvende overgang betekenen naar een duurzamer en eerlijker manier van wegbeprijzing

 

Bron: www.viapass.be

 

16/03/2016 Aankoop nieuwe heftruck Hyundai 30D

Sneltransport Edco vernieuwt met de aankoop van een nieuwe heftruck

Dit type heftruck heeft een draagvermogen van 3 ton.
Deze zal in de toekomst gebruikt kunnen worden voor al uw overladingen.

Want daarvoor kunt u ook bij Sneltransport Edco terecht.

01-01-2016 Facebook

Sneltransport Edco vanaf nu ook op Facebook & Twitter.
Volg ons in de toekomst
 
Transport rapide Edco maintenant aussi sur Facebook et Twitter.
Suivez-nous dans le futur.

Speedtransport Edco are pleased to join on Facebook & Twitter.
Follow us into the future.

 

https://www.facebook.com/sneltransportedco/

02-04-2012 Nieuw kantoor

Sinds april 2012 is het nieuwe kantoor in de loods een feit! Voortaan wordt de organisatie vanuit het industrieterrein te Gistel geleid. De hoofdzetel blijft echter de Wilgenlaan in Gistel voor boekhoudkundige doeleinden.

01-03-2012 Uitbreiding personeel

In februari en maart werden twee nieuwe mensen in dienst genomen, waaronder één chauffeur en één bediende. Hierdoor kunnen we nog meer opdrachten uitvoeren en het klantenbestand verder uitbreiden.

 

31-12-2011 Uitbreiding wagenpark

Vrachtwagen type 30000 werd aan het wagenpark toegevoegd. Hiermee kan een volume van 109 m³ vervoerd worden met een maximum van 25 ton. De vrachtwagen heeft een bache aan de zijkant, een schuifbaar dak en een aanhangwagen met een inrijhoogte van 3,01 meter. Meer informatie ivm ons wagenpark, kunt u vinden op onze vernieuwde pagina "Wagenpark", waar u een overzicht van alle wagens kunt vinden.

 

31-12-2011 Nieuwe ISO 9001-norm behaald

Sinds januari is Sneltransport Edco de trotse eigenaar van het nieuwe ISO 9001:2008 certificaat.

Volgens deze standaard moet het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet dit beleid bekend zijn bij alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie.

Hierdoor kunnen we dus aantonen dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet.

De huidige versie van de norm - ISO 9001:2008 - is het resultaat van een evolutie in kwaliteitsgericht denken, waarbij een procesmatige benadering en beheersing van bedrijfsactiviteiten in het teken staan van voortdurende verbetering en klanttevredenheid.

22-09-2010 U2 360 Degrees Tour

Sneltransport Edco maakte deel uit van het infrastructuur team voor U2. Met onze volledige Crew beleefden we een niet te vergeten evenement.
Van werken en ontspanning gesproken.